Vodena dječja igrališta

** DV Siget, Zagreb

Vodena dječja igrališta su na našem tržištu novost. Pri tome mislimo na vodena igrališta koja su instalirana na betonskoj površini sa minimalnim padom prema centralnom odvodu i dovodnim instalacijma za vodene igračke i podne prskalice ugrađene u armirano-betonsku podlogu igrališta – dakle radi se o vodenom igralištu bez bazena, a cilje je igranje, prvenstveno djece, sa vodom u različitim „oblicima“ na sigurnoj i za to predviđenoj površini.

** autokamp Njivice, otok Krk-Njivice

Važno je napomenuti da se kod projektiranja vodenih igrališta poštuju i primjenjuju zakonske i prema pravilima struke, važeće mjere, preporuke i propisi – prvenstveno vezano za sigurnosni zaštitni pojas bez zapreka koje bi mogle dovesti do ozljeda, razmak između vodenih igračaka, protukliznost podloge i ostale slične mjere.

** 3D prikaz i nacrt proizvođača Vortex

Voda koja se koristi za vodeno igralište mora biti sanitarno-higijienski ispravna, te se koristi voda iz bazena uz koji su igrališta tehnološko povezana, voda iz gradskog vodovoda ili voda iz zasebnog vodenog sustava i prihvatnog spremnika sa uređajima i tehnologijom za filtriranje, dezinfekciju i dogrijavanje vode – identičan sustav koji se koristi i za bazene u javnoj uporabi.

Ovaj posljednji naveden sustav osiguravanja vode za potrebe vodenog igrališta se u praksi pokazao kao najbolje i najpouzdanije tehničko rješenje, te je naša preporuka kod izrade idejnih rješenja upravo takav sustav.

** postrojenje zasebnog sustava vodenog igrališta – Valalta, Rovinj

Sa našim dugogodišnjim partnerom tvrtkom Regoč d.o.o., BAZENI.HR d.o.o. u mogućnosti smo Vam ponuditi izradu kompletnih tehnološko-tehničkih rješenja koja uključuju izradu projektne dokumentacije, odabir najprimjerenih sadržaja i tehničkih rješenja, te samo izvođenje, a pod time točno podrazumijevamo slijedeće:

  • pregled lokacije
  • izradu idejnog rješenje sukladno tehničkim mogućnostima na ciljanoj lokaciji i zahtjevima naručitelja
  • izradu izvedbene projektne dokumentacije
  • izvođenje ugradnje instalacija, postrojenja za obradu vode i vodenih igračaka vodeni

sistemom „ključ u ruke“

  • nadzor i/ili organizacija izvođenja građevinskih radova
  • servis i održavanje vodenih igrališta

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju, a ako imate pitanja svakako nas kontaktirajte.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: