Termoizolacijski pokrovi za bazene

Osnovna namjena ovih pokrova je prekrivanje vodene površine bazena u cilju sprečavanja gubitka topline ispravanjem i konvekcijom.

Posebno su važni u situacijama kada se bazenska voda dogrijava – zbog bržeg postizanja željene temperature vode u bazenu i lakšeg održavanja zadane temperature. Uz korištenje termoizolacijskog pokrova potreban je uređaj ili sustav manje snage za dogrijavanje vode u bazenu, te je time i početna investicija u uređaj manja.

Ovakve vrste pokrova u pravilu se izvode kao plivajući pokrovi sa vitlom na rubu bazena. Vitlo može biti fiksno ili mobilno, kako bi se moglo maknuti sa površine uz bazen kada prestane potreba za prekrivanjem bazena (u najtoplijim mjesecima ljeta).

** mobilno vitlo                                         ** fiksno vitlo

S obzirom na materijal od kojeg su napravljeni možemo ih podijeliti na:

  • solarne pokrove – izrađeni od folije zračnim jastučićima ili mjehurima, najčešće plave boje, na kojima pokrov „pluta“ na površini vode, a tako stvoren zračni prostor tvori termoizolacijsku barijeru između površine vode i okolnog, u pravilu, hladnijeg zraka
  • izotermičke pokrove – izrađeni od pjenastog mekanog materijala debljine 6 mm, koji također pliva na površini vode, a pjenasta struktura pokrova osigurava primjerenu toplinsku izolaciju između površine vode i okolnog, hladnijeg zraka
  • „rolo“ pokrove – izrađeni od PVC ili polikarbonatnih lamela sa zračnim komorama u nekoliko boja, a zrak zarobljen u komorama lamela, kao i kod solarnih pokrova, tvori zračnu termoizolacijsku barijeru između površine vode i okolnog, hladnijeg zraka iz okoline – ovi pokrovi su najčešće automatski.

Naš prodajni program solarnih pokrova možete pogledati ovdje.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: