Dogrijavanje bazenske vode

Na koji način grijati vodu u bazenu? Ovo je vrlo često pitanje, a nezaobilazno je kod izgradnje zatvorenih bazena, te predstavlja, osim filtracije, jedan od najčešćih sustava koji se koriste u cjelokupnoj bazenskoj tehnologiji.
Iako je princip rada ovih sustava prilično jednostavan, potreban je stručan pristup i usklađivanje sa sustavom grijanja cijelog objekta kako bi se izbjegli problemi u tijeku izvođenja i samog rada.

Podjela sustava za dogrijavanje bazenske vode može se prikazati na više načina, a mi smo ih podijelili u dvije grupe – indirektni i direktni sustavi.

a) indirektni sustavi dogrijavanja bazenske vode

Osnovna karakteristika ovih sustava je da se predaja topline vrši preko izmjenjivača topline kod kojih se, putem primarnog kruga cijevnim sustavom transportira vruća voda za dogrijavanje bazenske vode u izmjenjivač, gdje se zagrijava, odnosno predaje toplina bazenskoj vodi u sekundarnom krugu dogrijavanja (isprepliću se cijevi “vruće” vode iz sustava grijanja sa “hladnim” cjevovodom bazenske vode).
Dakle, ovdje postoje izmjenjivači koji čine osnovu sustava, a oni se opet mogu podijeliti na:

  • cijevne
  • pločaste
  • visokotemperaturne (za sustave centralnog grijanja i sl.)
  • niskotemperaturne (za solarne sustave i sl.)

Materijal od kojeg su izmjenjivači izrađeni je u pravilu nehrđajući čelik, a u iznimnim slučajevima koristi se kvalitetniji i skuplji materijal – titan (morska voda, razne termalne vode i sl.).
Izvori energije za zagrijavanje vode u primarnom krugu, kao i sami sustavi mogu biti različiti: klasični sustavi centralnog grijanja objekta (na plin, loživo ulje i sl.), toplinske crpke, različiti sustavi solarnih kolektora, termalna voda, uređaji za odvlaživanje i klimatizaciju bazenskih prostora (rekuperirana energija) i sl.
Za samo dogrijavanje bazenske vode način na koji će se osigurati potrebna temperatura vode u primarnom krugu je manje bitan – puno važnija je regulacije cijelog sustava koja mora biti automatizirana – ovdje je važan stručan savjet ili projekt od strane osobe ili poduzeća specijaliziranog za bazensku tehnologiju.

b) direktni sustavi dogrijavanja bazenske vode

Kod ovih sustava bazenska voda prolazi direktno kroz uređaj, odnosno sustav koji je ujedno i izvor energije za dogrijavanje bazenske vode – nema zasebnog izmjenjivača. Najčešći su slijedeći sustavi:

  • solarni kolektori,
  • dizalice topline za bazene,

nešto rjeđe se koriste električni grijači, a vrlo rijetko specijalno konstruirane plinske peći.

Osnovna prednost ovih sustava su minimalni gubici energije prilikom transmisije, a nedostaci su u pojedinim slučajevima otežana regulacija i ovisnost o vremenskim prilikama (solarni kolektori).

Kao najprihvatljivije i ekonomski najisplativije, te uz to prilično pouzdano dogrijavanja bazenske vode,  u posljednjih nekoliko godina pokazalo se dogrijavanje putem dizalica topline (toplinskih crpki).

Učinkovitost dizalica topline značajno je porasla u zadnjih nekoliko godina, a na tržišti se pojavio velik broj proizvođača dizalica topline, koje su konstruirane i prilagođene samo za dogrijavanje bazenske vode.

Glavne prednosti dizalica topline za dogrijavanje bazenske vode:

  • visok stupanj iskoristivosti tzv. C.O.P., koeficijent iskoristivosti koji označava koliko se toplinske energije dobiva iz 1 kW električne energije, a kreće se od 1 : 3 – 6 kW toplinske energije, a zavisi o vremenskim uvjetima odnosno temperaturi zraka u okolini
  • pouzdanost u radu – za razliku od solarnih kolektora kojima je potrebno zračenje sunca, za dizalice topline važna je samo temperatura vanjskog zraka
  • jednostavna ugradnja i upravljanje

Pojedine dizalice topline rade i kod negativne temperature vanjskog zraka, a većina ih je izvedena i sa mogučnošću hlađenja bazenske vode. Kako je za pravilan rad dizalice topline potrebna velika količina zraka, moraju biti ugrađene izvan tehničkog prostora – na otvorenom, bez zapreka ispred ventilatora. Postoje i modeli koji mogu biti ugrađeni i u zatvoren tehnički prostor, ali je u tom slučaju potrebno kanalima spojiti uređaj sa vanjskim prostorom kako bi se osigurala dovoljna količina svježeg zraka.

Kao i kod indirektnih sustava i ovdje je važan stručan savjet od strane osobe ili poduzeća specijaliziranog za bazensku tehnologiju.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Naš prodajni program možete pogledati ovdje.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: