Omekšivači za bazensku vodu i kućanstva

Voda za punjenje bazena može biti iz nekoliko izvora: voda iz javnog vodovodnog sustava, voda iz bunara, geotermalna voda, te moguće ali rijeđe i voda sakupljena od padalina (tzv. kišnica).

Također postoji razlika između različitih javnih vodocrpilišta – s obzirom na sastav vode koji može biti sa više ili manje otopljenih minerala, a za što je uvriježen zajednički naziv “vodeni kamenac”.

Osim minerala, u vodi može biti i otopljenog željeza, te drugih metala i spojeva. Kako je takav sastav vode puno rjeđi i zahtjeva posebne uređaje, u pravilu se deferizacija i slični postupci filtriranja vode provode na polaznim točkama javnih vodovoda – na samim vodocrpilištima. Sukladno prethodno navedenom do krajnjih korisnika voda u pravilu stiže čista i dezinficirana, ali vrlo često sa dosta velikim stupnjem tvrdoće, odnosno relativno velikim udjelom otopljenih minerala.

Tvrda voda je zbog svog sastava puno teža za održavanje, a isto tako uslijed kemijskih procesa u vodi, a posebno kada se voda zagrijava na višu temperaturu, minerali ili vodeni kamenac se izdvajaju iz vode i talože na stijenke bazena kao tvrdokorna naslaga ili kao sitna prašina na dnu bazena. Isto tako kamenac se taloži na stijenke cijevi, ventila, stijenke uređaja (posebno izmjenjivača topline za dogrijavanje bazenske vode), a najviše problema stvara u filterskim ispunama, koje može u vrlo kratkom roku (20-30 dana) pretvoriti u kamene gromade. U tom slučaju filterska ispuna više nema nikakvu funkciju jer voda vrlo slabo cirkulira kroz filter (povećava se pritisak u filteru) ili se stvaraju veći kanali kojima prljavština nesmetano prolazi kroz filterski ispunu i ponovo se vraća u bazen.

Vrlo slični problemi sa tvrdom vodom se javljaju i u kućanstvima, te se zbog toga vrlo često koriste isti uređaji – ionski omekšivači vode.

Ova vrsta omekšivača jedina ima dugotrajan i kvalitetan učinak na tvrdoću bazenske vode jer “fizički” izdvaja otopljene minerale iz vode. Ovaj proces odvija se u filterskoj posudi sa posebnom smolom i uz pomoć otopine zasićene kuhinjskom soli na način da natrij iz soli “uskače” na mjesto iona minerala, koji se vežu za smolu u filterskoj posudi ionskog omekšivača.

Prilikom odabira uređaja mora se uzeti u obzir volumen bazena i procijenjeno vrijeme punjenja bazena, kako bi uređaj imao odgovarajući, optimalan kapacitet. Vrlo često se u takvim situacijama omekšavanje vode koristi i za cijelo kućanstvo ili objekt u sklopu kojeg je i bazen – naravno ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

Predlažemo Vam da ukoliko imate mogućnosti svakako ugradite omekšivač za vodu bez obzira da li se radi o potrebama za vodom u kućanstvu ili za punjenje bazena, jer na taj način produljujete vijek trajanja uređaja, smanjujete potrošnju kemijskih sredstava za održavanje vode (ukoliko se radi o bazenskoj vodi) i dugoročno štedite svoj novac kroz smanjenje troškova održavanja i prijevremene zamjene, kako kućanskih, teko i bazenskih uređaja.

Sukladno prethodno navedenom u mogućnosti smo Vam ponuditi dobavu i ugradnju kvalitetnih ionskih omekšivaća za Vaš objekt i potrebe.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: