Bazeni

Bazenska tehnika i oprema, konstrukcija bazena – osnovne informacije

Pod pojmom bazenske tehnike i opreme podrazumijeva se čitav niz uređaja, instalacija i pribora koji služe za održavanje bazenske vode čistom, zagrijavanje vode, stvaranje vodenih i podvodnih efekata, kontrolu, nadzor i regulaciju bazenskih sustava, te zaštitu, odnosno prekrivanje bazena.

Vrlo bitno je odabrati odgovarajući sustav bazenske tehnike i opreme za svaki pojedinačni bazen, budući da svaki bazen ima svoje specifičnosti, svoju “priču”. Nakon odabira najprikladnije bazenske tehnike i opreme potrebno je uskladiti sve detalje u odnosu na ostale elemente koji čine bazen za plivanje. Pod time se podrazumijeva objedinjavanje i povezivanje svih struka koje sudjeluju u izradi bazena, s ciljem dobivanja što kvalitetnijeg finalnog proizvoda. Najvažniju ulogu u tom procesu imaju specijalizirani stručnjaci ili poduzeća koja se profesionalno bave bazenima i bazenskom tehnikom i to iz sljedećih razloga:

  • ostali sudionici u izgradnji ili montaži bazena rijetko imaju kompletnu sliku cjelokupnog sustava bazena i bazenske tehnologije
  • arhitekti vrlo često imaju vrlo lijepe i efektne zamisli i idejna rješenje, ali su vrlo teško izvediva tako da je bitno da oni svoja konačna rješenja i projekte izrade nakon konzultacija sa projektantom ili izvođačem bazenskih instalacija
  • za građevinare je vrlo važno da na vrijeme imaju projekte ili detalje neophodne za korektno izvođenje radova kako bi se izbjegla kasnija bespotrebna probijanja AB konstrukcija, sanacije oštećenih instalacija i sl.
  • projektant ili izvođač bazenske tehnike mora ostalim instalaterima dati potrebne tehničke podatke za njihov dio posla, te definirati dodirne točke, odnosno mjesta razgraničenja budući da se u sklopu bazenskih uređaja međusobno isprepliću gotovo sve vrste instalacija – vodovodne, odvodne, električne instalacije, te instalacije centralnog grijanja i klimatizacije ako se radi o zatvorenom bazenu

Naravno, najbolje rješenje za investitora je kada većinu prethodno navedenih radova može povjeriti jednom izvođaču koji ima dovoljno stručnih djelatnika za izgradnju ili montažu kompletnog bazena i bazenske tehnike, uključujući i prateće uobičajene instalacije (struja, voda, odvodnja, grijanje, odvlaživanje i sl.).

Redoslijed prikaza bazenske tehnike i opreme započinje sa osnovnim ugradbenim elementima i uređajima za filtriranje vode, što predstavlja minimum tehnike i opreme za uspješno održavanje vode u bazenu, a nastavlja se sa izmjenjivačima za dogrijavanje bazenske vode, podvodnom rasvjetom, automatskim dozatorima kemijskih sredstava, pa sve do različitih podvodnih efekata i rezervnih dijelova za privatne i javne bazene.

Konstrukcija bazena

Isto tako, ne manje važna stvar je i odabir materijala od kojeg je bazen izrađen, odnosno konstrukcije bazena, kod koje osim cijene, prilikom izbora u koji ulazi posljedično i završna obloga, važnu ulogu igra i namjena bazena (javna ili privatna), pristup mjestu izgradnje, konfiguracija i sastav tla i sl.

Najčešći su bazeni od armiranog betona sa završnom oblogom od keramike, mozaik pločica, folije ili hidroizolacijskih premaza u boji.

Razvojem tehnologije i materijala u građevinarstvu na tržištu su se pojavili polumontažni betonski bazeni. Za ovu vrstu bazena potrebno je izraditi armirano betonsku ploču, a zidovi bazena su izrađeni od laganih prefabriciranih betonskih elemenata jednostavnih za rukovanje i ugradnju, koji se međusobno mehanički spajaju i brtve patentiranim sustavom montaže. Osnovna prednost ovih bazena je brza izgradanja i mogućnost trenutne ugradnje hidroizolacija i keramičkih pločica neposredno nakon što je bazen izgrađen – uz zadržavanje svih karakteristika klasičnog armirano-betonskog bazena. 

Relativna novost na našem tržištu su drveni bazeni koji se vrlo jednostavno i brzo ugrađuju. Drvena konstrukcija dopadljivog izgleda oblaže se bazenskom folijom u raznim izvedbama.

Osim prethodno navedenih tipova konstrukcija bazena na tržištu su još najčešći bazeni od poliestera, polumontažni bazeni od čeličnih panela, plastičnih panela, montažni bazeni, bazeni sa tzv. izgubljenom oplatom („Stiropool“ bazeni), te bazeni kompletno izrađeni od nehrđajućeg čelika.   

BAZENI.HR d.o.o. su u potpunosti osposobljeni za kompleksan pristup izradi bazena, koji podrazumijeva povezivanje više struka, te smo u mogućnosti preuzeti kompletnu koordinaciju, vođenje i izvođenje izgradnje bazena sa pripadajućim instalacijama.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: