Izrada projektne dokumentacije

Prije izgradnje bazena, bez obzira da li se radi o najjednostavnijem vanjskom bazenu ili unutarnjem kompleksnom bazenu sa automatskim upravljanjem, centralnim nadzornim sustavom, sustavom odvlaživanja i sl., korisno je izraditi nacrtnu dokumentaciju koja nužno ne mora biti kompletan projekt.

Nacrtna dokumentacija može biti slijedeća:

  • skice i radionički nacrti
  • detaljna nacrtna dokumentacija sa detaljima ugradnje
  • glavni projekt sa tehničkim opisom, proračunima i nacrtnom dokumentacijom
  • izvedbeni projekt sa tehničkim opisom, proračunima, troškovnikom i detaljnom nacrtnom dokumentacijom

Ukoliko je projektna dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole ili ako je za objekt u sklopu kojeg se nalazi bazen propisan tehnički pregled, glavni ili izvedbeni projekt strojarskih instalacija bazenske tehnike moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog projektanta -kao zasebna mapa ili u sklopu projekta strojarskih instalacija objekta, kojeg također ovjerava ovlašteni projektant strojarske struke.

Ako se bazen izvodi uz postojeći objekt, prema Pravilniku o jednostavnim građevinama (površina bazena do 100 m2) potrebno je izraditi glavni ili tzv. tipski projekt bazena, koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog, statičkog i projekta strojarskih instalacija bazenske tehnike.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti elektro instalacijama bazenske tehnike za koju se mora predvidjeti zaseban elektro ormar, te se mora uvrstiti u projekt elektro instalacija objekta, a koji također mora biti ovjeren od ovlaštenog projektanta elektro struke.

Bez obzira na razinu projektne dokumentacije važno je da se svi detalji i dodirne pozicije usklade između svih struka, te da se razgraniče predmeti obuhvata pojedinih projekata – jednostavno rečeno da svaki projektant zna što mora uvrstiti u svoj projekt i gdje se veže na druge instalacije i isti tako da se ne izostave iz projekta pojedine instalacije: npr. elektro ormar bazenske tehnike, ventilacija ili rasvjeta strojarnice bazenske tehnike i sl.

Vrlo važno je da se kompletna dokumentacija proslijedi svim sudionicima u izgradnji prije početka radova, kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi ili zaboravile izvesti pojedine instalacije – npr. gravitacijska odvodnja iz strojarnice, ventilacija strojarnice i sl.

BAZENI.HR d.o.o. su u mogućnosti izradtit kompletnu projektnu dokumentaciju, uz koordinaciju svih bitnih elemenata bazena i njihovo usklađivanje sa arhitektonsko-građevinskim, strojarskim i elektro projektima, te isto tako preuzeti izvođenje predmetnih radova.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: