Bazen sa preljevom ili bazen sa skimmer-om?

Ovo je vrlo često pitanje koje nam postavljaju potencijalni investitori, arhitekti i projektanti strojarskih instalacija.

U čemu je razlika? Razlike između sustava su sljedeće:

1. Kvaliteta obrade vode u bazenu – prostrujavanje vode kroz bazen                                                                                                                          

a. Sustav s preljevnim kanalom
Kod bazena sa preljevnim kanalom voda se iz bazena preljeva preko ruba u kanal, najčešće po čitavom opsegu bazena, a u bazen se vraća preko mlaznica koje su smještene na dnu bazena ili na zidovima bazena pri samom dnu. Filtrirana, dogrijana i kemijski obrađena voda (ako postoji izmjenjivač i dozatori kem. sredstava), struji od dna bazena prema površini i predstavlja najpravilniji i najefikasniji način prostrujavanja vode kroz bazen.

b. Sustav sa skimmer-om
Kada imamo bazena sa skimmer-om, mlaznice za povrat (ubacivanje) vode u bazen smještene su nasuprot skimmer-a, cca 20-25 cm ispod površine vode (broj skimmer-a i mlaznica i njihov raspored zavisi o dimenzijama i obliku bazena). Na taj način dobivamo efekat rijeke u bazenu s ciljem da se površina bazena “ispere” što prije i efikasnije – primarno prostrujavanje se dešava na površini bazena, u smjeru duže osi bazena.

c. Sustav sa infinity preljevom
Bazeni sa tzv. „infinity“ ili „endless“ preljevom predstavljaju svojevrstan hibrid između bazena sa finskim preljevnim kanalom i bazena sa skimmer-om. Kod ovog tipa bazena voda se preljeva preko ruba bazena, najčešće na jednoj ili dvije strane ruba bazena, u preljevni kanal čiji rub je niži od ruba bazena. Vrlo često preljevni kanal ovakvih bazena je većih dmenzija i zapremnine, te se ujedno koristi i kao kompenzacijski bazen. Mlaznice za ubacivanje filtrata nalaze se u dnu bazena li u zidu pri dnu ili vrhu zida zavisno o obliku i načinu strujanja vode kroz bazen – zasebno rješenje za svaki pojedinačni bazen. Ovakav način kruženja vode kroz bazenski sustav gotovo je jednako efikasan kao sustav sa finskim preljevom po cijelom opsegu bazena – u nekim elementima i bolji.

2. Konstrukcija bazena
a. Sustav s preljevnim kanalom
Osim dna i zidova bazena potreban nam je i preljevni kanal, koji se ili dograđuje (armirano- betonski bazen) ili montira (montažni i polumontažni bazeni) na konstrukciju bazenske školjke. Ovi radovi i materijal znatno poskupljuju bazensku konstrukciju, pogotovo kada tome pridodamo i preljevnu rešetku kojom se kanal prekriva.
Budući da zbog pravilnog i nesmetanog funkcioniranja cjelokupnog sustava cirkulacije, bazenska crpka ne može vodu usisavati direktno iz preljevnog kanala moramo izgraditi ili ugraditi između preljevnog kanala i crpke kompenzacioni rezervoar koji također utječe na konačnu cijenu bazena.

b. Sustav sa skimmer-om
Za razliku od bazena s preljevnim kanalom konstrukcija bazena sa skimmer-om je vrlo jednostavna, te ne zahtijeva nikakve dodatne radove.

c. Sustav sa infinity preljevom
Konstrukcija bazena sa tzv. „infinity“ preljevom također predstavlja svojevrstan hibrid između bazena sa finskim preljevnim i bazena sa skimmer-om – jednostavnija je od bazena sa finskim preljevom, ali nešto kompleksnija od bazena sa skimmer-om jer zahtjeva dogradnju sabirnog preljenog kanala/kompenzacije i kompenzacijakog bazena, ako preljevni kanal nije ujedno i kompenzacija.

3. Strojarske instalacije
a. Sustav s preljevnim kanalom
Zbog sigurnosti rada sustava potrebno je ugraditi automatski regulator nivoa vode, a kako bi se efikasno mogla pokupiti voda iz cijelog preljevnog kanala najčešće se ugrađuje sabirni cjevovod odgovarajućeg promjera oko bazena, a izljevi završavaju u kompenzacionom bazenu. Najzahtjevniji sustav s obzirom na strojarske instalacije, upravljanje, ali i kasnije održavanje sustava bazenske tehnike.

b. Sustav sa skimmer-om
Vrlo jednostavan sustav koji u osnovnoj izvedbi zahtjeva vrlo malo instalacija i gotovo nikakve dodatne uređaje. Sa pozicije strojarskih instalacija najjednostavniji sustav, a i u održavanja predstavlja najjednostavniji i najmanje zahtjevan sustav bazenske tehnike.

c. Sustav sa infinity preljevom
Također vrlo jednostava sustav i vrlo efikasan u smislu kvalitete prostrujavanja filtrata (bazenske vode) kroz ukupan volumen bazena – po kompleksnosti strojarskih instalacije i održavanja između sustava sa finskim preljevom i skimmer-om.

4. Izgled bazena – estetika
a. Sustav s preljevnim kanalom
Pod pojmom bazena s preljevnim kanalom najčešće se podrazumijeva bazen sa “finskim” preljevom kod kojeg je voda u ravnini sa površinom oko bazena. Sam bazen izgleda kao veliko ogledalo uklopljeno u prostor, a prilikom plivanja i kupanja u bazenu pogled kupača nije zapriječen rubom bazena, već se nesmetano može promatrati okolina bazena što u pojedinim situacijama može biti vrlo efektno (npr. pogled iz zatvorenog bazena kroz staklenu stijenu na pejzaž ispred objekta i sl.)

b. Sustav sa skimmer-om
U ovom slučaju voda u bazenu je 10-15 cm ispod ruba bazena, a sam rub je najčešće uzdignut 3-5 cm od površine oko bazena kako bi se spriječilo slijevanje prljave vode u bazen (prilikom pranja površina oko bazena, vode od kiše ili od vode iznešene na tijelima kupača) – estetski manje atratkivan izgled bazena.

c. Sustav sa infinity preljevom
U zadnjih nekoliko godina ovo je vjerojatno najprihvaćeniji i najpoželjniji tip bazena s obzirom na atraktivnost i estetski izgled bazena. Privlačnost i lijep izgled ovakvih bazena posebno dolazi do izražaja kada se grade na povišenim pozicijam sa kojih se pruža pogled na okolni pejzaž, a pogotovo na veću vodenu površinu mora ili jezera – tade se površina bazena stapa sa vodenom površinom mora ili jezera, te čini lijep i smirujuć vizualni ugođaj.

5. Cijena koštanja
a. Sustav s preljevnim kanalom

S obzirom na obimnije radove i instalacije koji su potrebni za ovu vrstu bazena razumljivo je da je i njihova cijena visoka, te su najskuplji od navedenih tipova bazena.

b. Sustav sa skimmer-om
Najjeftiniji sustav bazena i bazenskih instalacija, gdje se pažljivim odabirom može za relativno nisku cijenu dobiti svrsishodan i lijep bazen za plivanje.

c. Sustav sa infinity preljevom
Uz optimalan izbor uređaja i opreme, te racionalnim projektom građevinske konstrukcije bazena i pripadajućih prostora, može se za gotovo istu cijenu kao za sustav bazena sa skimmer-om, sagraditi bazen sa infinity preljevom vrhunskog izgleda i dizajna, sa kvalitetnim i jednostavnim za održvanje sustavom mehaničke filtracije i biokemijskog održavanja bazenske vode.

Zaključak:


Uzimajući u obzir prethodno navedeno nameće se slijedeći logičan zaključak. Kada se radi o bazenim koji su namijenjeni javnoj upotrebi, opcija bazena sa preljevnim kanalom je prikladnija, gotovo neophodna, osim u slučajevima kada je opterećenost bazena brojem kupača vrlo mala, a kao optimalno rješenje se vrlo često nameće bazen sa infinity preljevom – pogotovo za manje javne bazene.

Kod privatnih bazena dilema “da li sustav sa skimmer-om ili preljevnim kanalom” je najčešće pitanje estetike, ali i položaja bazena kada se razmatra izgradnja bazena sa „infinity“ preljevom. Naime, sustav bazena sa skimmer-om je sasvim dovoljan za idealno održavanje bazenske vode ispravnom, te s gledišta higijene i higijenske ispravnosti vode u bazenu nema potrebe za preljevnim kanalom.

Ukoliko je situacija na objektu takva da je tehnički i funkconalno moguće izvesti bazen sa „infinity“ preljevom, isti predstavlja najbolji izbor zbog: kvalitete filtracije vode, cijene i atraktivnog, privlačnog izgleda, jer takav bazen predstavlja ukras svakog objekta.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: