Bazenski ručni usisavači

Njihova osnovna namjena je čišćenje dna bazena. Sastoje se od teleskopskog držača na koji se učvršćuje četka, a na samu četku se priključuje usisna savitljiva cijev koja je na drugom kraju priključena najčešće na skimmer ili poseban priključak za usisavanje, ako se radi o bazenu s preljevnim kanalom. Snagom filtracijske crpke voda se kroz četku i savitljivu cijev povlači u filter gdje se zadržavaju nečistoće, te se tako filtrirana i čista voda putem mlaznica vraća u bazen.
Modeli četaka su različiti, a osim usisnih postoje četke za ribanje zidova i kuteva.
Na teleskopski držač se osim četaka mogu pričvrstiti i mrežica za sakupljenje nečistoća sa površine i dna bazena. Ako se radi o javnom bazenu sa preljevnim kanalom, tada se vrlo često koristi usisavač sa crpkom na kolicima, pomoću koje se voda s prljavštinom sa dna bazena izbacuje u preljevni kanal i dalje u sustav filtracije bazena

Naš prodajni program možete pogledati ovdje.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: