Dozirna pumpa za kemijska sredstva

Dozirne crpke su uređaji koji na osnovu različitih ulaznih signala doziraju kemijska sredstva u otopljenom stanju (otopine određene koncentracija) najčešće direktno u tlačne cjevovode bazenskog sustava putem injektora sa nepovratnim ventilima.

S obzirom na konstrukciju dozirne crpke mogu biti:

a) membranske dozirne crpke

*primjer membranske dozirne crpke

Membranu crpke pokreće kotva koja pravocrtnim gibanjem uvlači membranu crpke i vraća je nazad u početni položa unutar kučišta crpke. 

b) peristatičke dozirne crpke


* primjer peristatičke (cijevne) dozirne crpke

Elektromotor crpke pokreće rotor sa valjčićima koji pritiskom tlačne cjevčice na stijenke kučišta crpke potiskuje otopinu kroz dozirne cjevčice do injektora

c) klipne dozirne crpke

* primjer klipne dozirne crpke

Ovo su dozirne crpke velikog kapaciteta koje se vrlo rijetko koriste za tretiranje bazenske vode kemijskim sredstvima.

Elektromotor pokreće klipni mehanizam unutar kučišta crpke koji stvara podtlak i povlači otopinu iz spremnika, te je u drugom koraku potiskuje u tlačni cjevovod prema dozirnom mjestu, odnosno željeno mjesto precrpljivanja.

Podjela dozirnih crpki prema načinu upravljanja:

a) jednostavne tzv. „on-off“ dozirne crpke bez mogućnosti podešavanja intenziteta rada

* peristatička ON-OFF crpka, WDT

b) dozirne crpke sa podešavanjem intenziteta rada 0-100%

* dozirna crpka regulacija 0-100%, EMEC

c) dozirne crpke sa podešavanjem intenziteta rada 0-100% i opcijom eksternog upravljanja

* dozirna crpka regulacija 0-100% + eksterno upravljanje, EMEC

Količina i intenzitet doziranja kemijskih sredstava podešava se na samoj dozirnoj crpki ili automatski, pri čemu dozirna automatika na osnovu izmjerenih vrijednosti uključuje, odnosno isključuje dozirne crpke ili putem izlaznog kontroliranog signala proporcionalno podešava intenzitet rada dozirnih crpke. Važno je napomenuti da se za takav način rada moraju koristiti crpke koje mogu prihvatiti takve signale, odnosno koje imaju ugrađen sklop za frekventnu regulaciju rada.

ZAKLJUČAK:
Svaki bazen ima svoje specifičnosti, te se prema tome treba odabrati i optimalan način dezinfekcije i kondicioniranja bazenske vode, a tu Vam je svakako potreban savjet stručnjaka za što Vam BAZENI.HR d.o.o. uvijek stoje na raspolaganju.

Ako imate pitanja, trebate savjet, nazovite ili pošaljite mail: