ZAGREB
Hobby bazeni d.o.o.
P.Preradovica 3, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6226 848
OSIJEK
Stagnum d.o.o.
Osječka 16, Čepin
Tel: 031 384 300
RIJEKA
Vilsor d.o.o.
Srdoci 65d, Rijeka
Tel:051 624 800
 

Prezimljavanje bazena

Tijekom zime preporuka je da vode ostane u bazenu, jer se na taj način štiti konstrukcija i površina bazena od oštećenja. Idealno je ukoliko se još bazen i prekrije zimskim prekrivačem, a u vodu se ubaci plastični kanister djalomično napunjen pijeskom kako bi utonuo i na taj način u slučaju zamrzavanja vode u bazenu preuzeo pritisak koji stvara led.

Kako bi se razvoj mikroorganizama, u prvom redu algi, te taloženje "kamenca" na površinu bazena sveli na minimum u vodu u bazenu se dodaje sredstvo za prezimljavanje CALZELOS – u kolličini prema uputama, a s obzirom na tvrdoću vode.

Prethodno je potrebno vodu u bazenu ispustiti ispod nivoa mlaznica, a isto tako je potrebno isprazniti i cijeli bazenski sustav sustav od vode – cjevovodi, filteri, pumpe i sl.