ZAGREB
Hobby bazeni d.o.o.
P.Preradovica 3, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6226 848
OSIJEK
Stagnum d.o.o.
Osječka 16, Čepin
Tel: 031 384 300
RIJEKA
Vilsor d.o.o.
Srdoci 65d, Rijeka
Tel:051 624 800
 

Zračna masaža ili gejzir

Zračne masaže ili gejziri su sustavi pomoću kojih se pod relativno malim pritiskom u bazene, odnosno bazensku vodu upuhuju velike količine zraka.
Zračni mjehurići koji se pritom stvaraju i podižu prema vodenoj površini, pojačavaju osjećaj "lebdenja" i bestežinskog stanja tijela u vodi, a u dodiru sa kožom pojačavaju cirkulaciju, stoga ovakva zračna masaža ima relaksirajući efekt.

Izvedbe ovih uređaja mogu biti slijedeće:

  • sjedala sa više manjih mlaznica ili jednom većom perforiranom pločom
  • ležajevi sa više manjih mlaznica ili jednom većom perforiranom pločom
  • stojeća zračna masaža sa perforiranom pločom u dnu bazena
ploča gejzira s reflektorom 50W
- nehrđajućeg čelika
ugradbeni dio sjedećeg gejzira
- bronza
puhalo sa pločom za sjedalo gejzira
- nehrđajući čelik

 

zračna mlaznica – ABS plastika
gejzir – zračni ležauj sa puhalom i podkonstrukcijom za ugradnju

Uređaje razlikujemo i po materijalu od kojih su izrađeni:

  • ABS plastika
  • nehrđajući čelik
  • bronza u kombinaciji sa kromiranjem ili plastificiranjem, te nehrđajućim čelikom

Materijali, kao i kvaliteta i jačina puhala bitno utječu na cijenu uređaja, a razlikujemo puhala za privatnu upotrebu koja su predviđena za povremeno uključivanje, te puhala za javnu upotrebu koja su predviđena za kontinuirani rad.

Zajedničko svim zračnim masažama je turbo puhalo koje putem cijevi upuhuje zrak u elemente ugrađene u konstrukciju bazena. Uključivanje/isključivanje puhala se vrši putem PN (pneumatskog – zračnog) tastera smještenog na stijenci bazena, vremenski (uklopni satni uređaj) ili prekidačem na upravljačkoj ploči van bazena. Posljadnja dva načina koriste se uglavnom kod javnih bazena.