ZAGREB
Hobby bazeni d.o.o.
P.Preradovica 3, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6226 848
OSIJEK
Stagnum d.o.o.
Osječka 16, Čepin
Tel: 031 384 300
RIJEKA
Vilsor d.o.o.
Srdoci 65d, Rijeka
Tel:051 624 800
 

Solarni kolektori

Pitanje solarnih kolektora i opravdanosti njihove ugradnje u bazenski sustav za grijanje bazenske vode vrlo je često i logično. Razlog tome je što se u bazenima u pravilu nalaze vrlo velike količine vode, te je potrebno prilično energije da bi se ta voda dogrijala, a sunčeva energija je besplatna.
Dakle, ako se ispravno pristupi projektiranju bazena i pratećih objekata (ukoliko se radi o novogradnji) solarni kolektori su u isplativa investicija.
Pritom je potrebno voditi računa o nekoliko bitnih stvari:

  • odabrati naprikladniji sustav i tip solarnih kolektora
  • osigurati dovoljno veliku površinu za smještaj samih kolektora na poziciji sa dovoljno sunčevog zračenja
  • ako bazen već nije izgrađen, izvesti što kvalitetniju toplinsku izolaciju bazena
  • predvidjeti prostor za vitlo solarnog (termičkog) pokrova (pogotovo ako se radi o otvorenom bazenu), jer sa samo sa takvim pokrovom mogu postiči maksimalni efekti dogrijavanja na ovaj način

U osnovi postoje dva sustava solarnih kolektora:

a) direktni sustav - kod ovog sustava bazen se koristi kao spremnik topline, a bazenska voda cirkulira direktno kroz kolektore

- ovaj sustav idealan je za otvorene bazene jer u sezoni kupanja nema opasnosti od smrzavanja vode u kolektorima, a gubici topline su minimalni budući da nema izmjenjivača, te se gubici svode samo na toplinske gubitke na cjevovodu od kolektora do bazena i naravno gubitke iz samog bazena
- montaža ovih kolektora je vrlo jednostavna i brza

primjer ugradnje
solarni kolektori u crnoj ili boji crijepa
shema principa rada
automatika - termostat


b) indirektni sustavi

- ovo su sustavi gdje su kolektori najčešće izrađeni tako da su zaštićeni sa gornje strane staklom ili sličnim materijalom, kako bi se gubici topline uzrokovani strujanjem zraka (vjetar) sveli na minimum, a sa donje strane su termički izolirani
- koriste se i za sanitarnu vodu, a dogrijavanje bazena vrši se putem izmjenjivača, te se pojavljuju određeni transmisijski gubici topline
- pogodni su korištenje tijekom cijele godine, jer se u zatvorenom sustavu kao medij koji cirkulira sustavom i prenosi toplinsku energiju koristi tekućina koji se ne smrzava niti kod vrlo niskih temperatura (antifriz)

S obzirom da je pravilno projektiranje, odnosno mantaža, vrlo bitna za funkcioniranje ovakvih sustava dogrijavanja bazenske vode, a pogotovo ukoliko se radi o indirektnim sustavima gdje je potrebno odgovarajućom automatikom riješiti regulaciju i način rada, savjetujemo Vam da se ne upuštate u izvođenje ovakvih radova, a da se prethodno niste konzultirali sa stručnom osobom iz područja solarne energije i termodinamike. Naravno HOBBY BAZENI Vam i u ovom slučaju stoje na raspolaganju zajedno s našim partnerima.