ZAGREB
Hobby bazeni d.o.o.
P.Preradovica 3, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6226 848
OSIJEK
Stagnum d.o.o.
Osječka 16, Čepin
Tel: 031 384 300
RIJEKA
Vilsor d.o.o.
Srdoci 65d, Rijeka
Tel:051 624 800
 

Dogrijavanje bazenske vode

Na koji način grijati vodu u bazenu? Ovo je vrlo često pitanje, a nezaobilazno je kod izgradnje zatvorenih bazena, te predstavlja, osim filtracije, jedan od najčešćih sustava koje se koriste u cjelokupnoj bazenskoj tehnologiji.
Iako je princip rada ovih sustava prilično jednostavan, potreban je stručan pristup i usklađivanje sa sustavom grijanja cijelog objekta kako bi se izbjegli problemi u tijeku izvođenja i samog rada.

Podjela sustava za dogrijavanje bazenske vode može se prikazati na više načina, a mi smo ih podijelili u dvije grupe – indirektni i direktni sustavi.

a) indirektni sustavi dogrijavanja bazenske vode
Osnovna karakteristika ovih sustava je da se predaja topline vrši preko izmjenjivača topline kod kojih se, putem primarnog kruga cijevnim sustavom transportira vruća voda za dogrijavanje bazenske vode u izmjenjivač, gdje se zagrijava, odnosno predaje toplina bazenskoj vodi u sekundarnom krugu dogrijavanja (isprepliću se cijevi "vruće" vode iz sustava grijanja sa "hladnim" cjevovodom bazenske vode).
Dakle, ovdje postoje izmjenjivači koji čine osnovu sustava, a oni se opet mogu podijeliti na:

 • cijevne
 • pločaste
 • visokotemperaturne (za sustave centralnog grijanja i sl.)
 • niskotemperaturne (za solarne sustave i sl.)

  cijevni izmjenjivač
  pločasti izmjenjivač - Procopi

Materijal od kojeg su izmjenjivači izrađeni je u pravilu nehrđajući čelik, a u iznimnim slučajevima koristi se kvalitetniji i skuplji materijal – titan (morska voda, razne termalne vode i sl.).
Izvori energije za zagrijavanje vode u primarnom krugu, kao i sami sustavi mogu biti različiti: klasični sustavi centralnog grijanja objekta (na plin, loživo ulje i sl.), toplinske crpke, različiti sustavi solarnih kolektora, termalna voda, uređaji za odvlaživanje i klimatizaciju bazenskih prostora (rekuperirana energija) i sl.
Za samo dogrijavanje bazenske vode način na koji će se osigurati potrebna temperatura vode u primarnom krugu je manje bitan – puno važnija je regulacije cijelog sustava koja mora biti automatizirana – ovdje je važan stručan savjet ili projekt od strane osobe ili poduzeća specijaliziranog za bazensku tehnologiju.

b) direktni sustavi dogrijavanja bazenske vode
Kod ovih sustava bazenska voda prolazi direktno kroz uređaj, odnosno sustav koji je ujedno i izvor energije za dogrijavanje bazenske vode – nema izmjenjivača. Najčešći su slijedeći sustavi:

 • solarni kolektori
 • specijalno konstruirane plinske peći koje se koriste samo za ovu namjenu
 • električni grijači
solarni klektori
električni grijač
plinska peć

Osnovna prednost ovih sustava su minimalni gubici energije prilikom transmisije, a nedostaci su u pojedinim slučajevima otežana regulacija i ovisnost o vremenskim prilikama (solarni kolektori).

primjer ugradnje solarnih kolektora
princip rada sustava dogrijavanja solarnim kolektorima

Kao i kod indirektnih sustava i ovdje je važan stručan savjet ili projekt od strane osobe ili poduzeća specijaliziranog za bazensku tehnologiju.

Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju.