ZAGREB
Hobby bazeni d.o.o.
P.Preradovica 3, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6226 848
OSIJEK
Stagnum d.o.o.
Osječka 16, Čepin
Tel: 031 384 300
RIJEKA
Vilsor d.o.o.
Srdoci 65d, Rijeka
Tel:051 624 800
 

Bazenska tehnika i oprema - osnovne informacije

Pod pojmom bazenske tehnike i opreme podrazumijeva se čitav niz uređaja, instalacija i pribora koji služe za održavanje bazenske vode čistom, zagrijavanje vode, stvaranje vodenih i podvodnih efekata, kontrolu, nadzor i regulaciju bazenskih sustava, te zaštitu bazena.

Vrlo bitno je odabrati odgovarajući sustav bazenske tehnike i opreme za svaki pojedinačni bazen, budući da svaki bazen ima svoje specifičnosti, svoju "priču". Nakon odabira najprikladnije bazenske tehnike i opreme potrebno je uskladiti sve detalje u odnosu na ostale elemente koji čine bazen za plivanje. Pod time se podrazumijeva objedinavanje i povezivanja svih struka koje sudjeluju u izradi bazena, s ciljem dobivanja što kvalitetnijeg finalnog proizvoda. Najvažniju ulogu u tom procesu imaju specijalizirani stručnjaci ili poduzeća koja se profesionalno bave bazenima i bazenskom tehnikom i to iz slijedećih razloga:

  • ostali sudionici u izgradnji ili montaži bazena rijetko imaju kompletnu sliku cjelokupnog sustava bazena i bazenske tehnologije
  • arhitekti vrlo često imaju vrlo lijepe i efektne zamisli i idejna rješenje, ali su vrlo teško izvediva tako da je bitno da oni svoja konačna rješenja i projekte izrade nakon konzultacija sa projektantom ili izvođačem bazenskih instalacija
  • za građevinare je vrlo važno da na vrijeme imaju projekte ili detalje neophodne za korektno izvođenje radova kako bi se izbjegla kasnija bespotrebna probijanja AB konstrukcija, sanacije oštećenih instalacija i sl.
  • projektant ili izvođač bazenske tehnike mora ostalim instalaterima dati potrebne tehničke podatke za njihov dio posla, te definirati dodirne točke, odnosno mjesta razgraničenja budući da se u sklopu bazenskih uređaja međusobno isprepliću gotovo sve vrste instalacija – vodovodne, odvodne, električne instalacije, te instalacije centralnog grijanja i klimatizacije ako se radi o zatvorenom bazenu

Naravno, najbolje rješenje za investitora je kada većinu prethodno navedenih radova može provjeriti jednom izvođaču koji ima dovoljno stručnih djelatnika za izgradnju ili montažu kompletnog bazena i bazenske tehnike, uključujući i prateće uobičajene instalacije (struja, voda, odvodnja, grijanje, odvlaživanje i sl.).

HOBBY BAZENI su u potpunosti osposobljeni za takav kompleksan način rada, te smo Vam na raspolaganju u svakom trenutku.

Redoslijed prikaza bazenske tehnike i opreme započinje sa osnovnim ugradbenim elementima i uređajima za filtriranje vode, što predstavlja minimum tehnike i opreme za uspješno održavanje vode u bazenu, a nastavlja se sa izmjenjivačima za dogrijavanje bazenske vode, podvodnom rasvjetom, automatskim dozatorima kemijskih sredstava, pa sve do različitih podvodnih efekata i rezervnih dijelova za privatne i javne bazene.